Privatskole i Dovre: Politikerne etterlyser mer informasjon