Vedtaket går på at et underskudd skal dekkes av tilgjengelige fondsmidler, for å unngå at Dovre kommune havner på Robek-lista, under statlig kontroll og godkjenning.

Tøndevoldshagen understreker at det ikke er noen dramatikk i dette, men kun en taktisk handling for å være på den sikre siden.

– Det er en formell greie. Det er unødvendig å havne på Robek når vi har disponible midler tilgjengelig, forklarer Tøndevoldshagen.

Underskudd fra 2013

Økonomisjefen informerte formannskapet om at det var ønske fra administrasjon at det ble gjort et kommunestyrevedtak på at underskuddet på cirka 2,7 millioner kroner skal dekkes av fondet. Dovre har i dag 9,5 millioner kroner disponibelt på fond. Underskuddet i 2013 var planlagt dekt i 2014. To ting i 2014 førte til at underskuddet ikke ble dekket. Kjøkkenfabrikken Kvalsvik Produksjon AS gikk konkurs, og kommunen betalte 1,2 millioner kroner mer i avdrag enn det som var nødvendig.

Selv om regnskapet for 2015 ikke er ferdig før neste år, må et vedtak på å dekke underskudd være gjort innenfor regnskapsåret, altså før nyttår.

Fasteraune sa seg enig i økonomisjefen, og ba om en sak til behandling i kommunestyret.