Dersom du hadde tenkt å ta toget i haustferien, bør du sjekke om toget går. Det gjer det truleg ikkje, i alle fall ikkje sørover. For i veke 40 stenger Jernbaneverket for togtrafikk på heile strekninga mellom Eidsvoll og Dombås.

Spesifikt i vårt område, skal arbeid mellom Dovre og Sel med flaumsikring og dreneringstiltak gjerast. I tillegg er det fokus på vegetasjonstiltak mellom Brennhaug og Dovre; i fyrste rekkje opprydding etter tidlegare skogrydding.

Toga får opphald frå natt til måndag 29. september frå cirka klokka 00:45, og trafikken blir teke opp att natt til måndag 6. oktober omlag klokka 03:20. Det vil bli sett opp buss for tog i nokre tilfelle, sjekk på NSB sine heimesider. Alt i følge Jernbaneverket og NSB.