Bergljot Brenden på Brenden seter i Lordalen, ble fredag tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats for seter- og mattradisjoner.

Bakgrunnen for utmerkelsen er en lang og sterk innsats for levende setertradisjon og lokale mattradisjoner. Utdelingen skjedde på Tunstugu fredag, med Lesja kommune som vertskap og ordfører Per Dag Hole som Kongens representant.

Seterbudeie i 70 år

Brenden seter har uavbrutt vært i tradisjonell drift siden tidlig på 1600-tallet, og er en av to setrer som fortsatt er i tradisjonell drift i Lordalen, av i alt 38 setrer. Selv har Bergljot Brenden 70 år bak seg som seterbudeie. Hun har nå videreført budeietradisjonen til datteren May, som nå er i ferd med å videreføre den til sin svigerdatter. I tillegg er to representanter for enda en generasjon i familien aktivt med i seterstellet. I tillegg driver budeiene med formidling av sine tradisjoner til gjester. Setra fikk også kvalitetsmerket Olavsrosa for tre år siden.