Formannskapet i Lesja har bevilget 600 000 næringskroner

foto