Pågåande byggjeprosjekt, inkludert Dovrebanen, blir prioritert

foto