I kommunestyremøte den 16. november informerte Bengt Fasteraune om at Utlendingsdirektoratet (UDI) godtok Dovres nei til over 270 plasser i akuttmottak på Dovrefjell hotell. Den 19. november søkte Dovrefjell Hotel Eiendom AS og eventuell leietager Fasit Norge ANS om bruksendring til akuttmottak. Den 27. november sendte advokat André M. Larsen fra advokatfirmaet Krogstad hendvendelse til kommunen på vegne av hotelleierne, der han ber om at kommunen behandler søknaden deres.

Nei fra kommunen

I følge rådmann Halvor Nissen har Dovre kommune besvart at de ikke vil behandle denne søknaden, siden UDI har vist forståelse for at Dovre sier nei. Dette mener Richard Pedersen i Fasit Norge ikke er godt nok svar.

– Vi har gitt tilbakemelding til UDI at vi ser på det som urimelig med det store antall plasser i kommunen. Dette vil være en gruppe som kommunen ikke vil ha noe formelt ansvar for, sier Nissen til Vigga torsdag.

Ønsker å etterkomme kommunenes ønsker

UDI har mulighet til å overkjøre kommuner, og opprette akuttmottak, men i følge Nissen har UDI tatt hensyn til kommunens ønske. Under formannskapet torsdag 26. november var det telefonmøte med regiondirektør for indre østland i UDI, Siv Kjelstrup. Hun sa da at UDI forsøker å ta hensyn til kommunens ønske, og innbyggertall.

– Vi håper å kunne klare det også i fortsettelsen. Målet er å avvikle akutt innkvartering etterhvert, sa Kjelstrup under telefonmøtet.

Godkjent ordinært mottak på Dovreskogen

Kjelstrup sendte også mail til Dovre kommune den 16. november, der det var vist til søknad om å etablere mottak for enslige mindreårige, samt akuttmottak. Mottaket for enslige mindreårige på Dovreskogen er godkjent, og er i gang med å etableres. I mailen skriver Kjelstrup at de hadde konkludert om at de ikke ville inngå avtale om akuttmottak.

– De tilbakemeldinger vi har fått tidligere tolker vi slik at kommunen finner det utfordrende å ha et tjenestetilbud til så mange asylsøkere. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til dette. Tilbudet ligger imidlertid lagret hos oss, slik at det er mulig å ta dette stedet i bruk, dersom vi ikke lenger har andre tilbud å benytte oss av, skriver Kjelstrup.

I advokatens henvendelse mener han at UDI er positive til et akuttmottak på Dovrefjell hotell, og at de avventer en godkjennelse fra kommunen. Da Kjelstrup møtte formannskapet dagen før advokaten sendte mailen til kommunen, virket det ikke som UDI arbeidet for å få på plass akuttmottak på hotellet.

Advokaten mener mailen fra Kjelstrup omhandler et annet mottak, men dette avkrefter rådmann Nissen til Vigga.

– Det er kun Dovrefjell hotell det har vært snakk om, sier Nissen.

Advokaten stiller seg undrende til at kommunen ikke har behandlet søknaden om bruksendring.

Seniorrådgiver i UDI, Mette Ødegaard, forteller til Vigga fredag at UDI ikke inngår nye avtaler om akuttmottak, og forteller at per i dag er det ikke behov for mottak på Dovrefjell hotell.

Hverken ja eller nei fra UDI

Richard Pedersen i Fasit Norge ANS forteller til Vigga at han synes det er spesielt at Dovre kommune ikke behandler søknaden om bruksendring til hotelleierne. Han forteller at hans selskap har hatt kontakt med en annen person i UDI enn det kommunen har hatt, og sier at de er avventende til kommunen gjør en avgjørelse.

– For vår del som driftsoperatører, ligger dette på bordet hos UDI og kommunen. Det er jo greit om kommunen hadde gitt avslag, men når de ikke vil behandle søknaden, så synes jeg det er spesielt, sier Pedersen.

Fasit Norge har sendt tilbud til UDI om å opprette akuttmottak, og har ikke noe skriftlig på at UDI ønsker å benytte seg av tilbudet, eller at de ikke ønsker å benytte tilbudet. Det akutte behovet for innkvartering er ikke like stort, men Pedersen mener UDI kan være ute etter å få rimeligere avtaler enn det de har inngått tidligere.

– Det er nok samme behovet, selv om det kommer mindre flyktninger til landet nå, mener Pedersen.