– Vi mener den viktigste rutinen folk kan gjøre i hjemmet, er å bruke 30 sekunds-regelen for å sjekke at alt er i orden før man legger seg. Da er det fort gjort å glemme det elektriske utstyret og så videre som står på, sier han.

Etter branner viser det seg å være fyktelig vanskelig å finne årsaken. Det er store mørketall i forhold til årsak. Her presiserer Tøndevoldshagen at i tillegg til 30 sekunds-regelen bør man ha slukningsutstyr og mange nok røykvarslere.

– Da får man fanget opp den første skyen med røyk og det vil etter hvert vekke alle i huset, sier han.

Hyttebrann

For en uke siden rykket Lesja og Dovre brannvesen sammen med flere nødetater ut på en brann i en hytte. På brannvesenet sin Facebook-profil uttrykte de hvor viktig det er med røykvarslere installert:

– Heldigvis gikk det bra med folk, og vi konstaterer at røykvarslere redder liv - i dette tilfellet en familie på tre som ble vekket på en hytte fullt med giftig røyk.

Seriekoblete røykvarslere

Inspektør Kåre Løftingsbakken i Lesja og Dovre brannvesen, forteller hvis man har seriekoblete røykvarslere kan man for eksempel ha en varsler på soverommet som kan ivareta et rom helt i andre enden av huset.

Brannslukningsapparat Her viser Kåre Løftingsbakken hvordan man skal holde et brannslukningsapparat når man har dratt ut splinten. Foto: Håkon Wikan

– Da vil man få tidlig varsling. Dette er noe vi bruker en del tid på når vi er på tilsyn, men da å hjelpe folk med plasseringen. Mange plasserer varsleren fordi det er lettere å komme til. Men da hjelper det ikke når uhellet først skjer, påpeker Løftingsbakken.

De er begge enig i at alt av komfyrer, lamper og så videre skal være avslått. Det er også spesielt viktig å huske at elektrisk utstyr skal være avslått på natten.

Løftingsbakken sier at det ikke bare er røykvarslere som er viktig, men også brannslukningsutstyr.

– Ofte er vi i boliger og har tilsyn, og da spør vi naturligvis eierne hvor brannslukningsapparatet står. Da skjer det ofte at de svarer "Ja, hvor har jeg satt det", forteller han.

Da spør han seg selv om hva hensikten er, hvis de ikke vet hvor brannslukningsapparatet står.

Omlakkere brannapparatet

Løftingsbakken forteller om ett skrekkeksempel, der en kvinne ville omlakkere brannapparatet:

– For ett par år siden hadde jeg tilsyn hos ei skikkelig interiør-dame. Brannapparatet skulle hun ikke ha synlig fordi det var stygt. Hun hadde støvsugerskap i kjelleren, og der plasserte hun brannapparatet. Da spurte jeg: "Hvordan kan du forvente at noen skal finne apparatet hvis noe skjer?" Da ble hun enig i at det ikke var bra plassering. Etter det spurte hun meg om hun kunne farge apparatet hvitt. Det skulle tydligvis være i stil med resten av huset. Dette var et unntak, sier han.

Er folk i tvil om plasseringen av røykvarslere og lignende, oppfordrer Løftingsbakken å ta kontakt med Lesja og Dovre Beredskapssenter.