Det var babyer i barnevogn og eldre med rullator, skoleelever, folk i arbeidsklær og et helt korps. Selv om det var midt i arbeidstida var det mange som ikke lot sjansen gå fra seg til å vise fylkespoltikerne at dette gjelder ikke "bare" en klasse - det gjelder hele lokalsamfunnet.

Det ble holdt tre appeller. Dovreordfører Bengt Fasteraune var først ut, påfulgt av elev ved avdelingen på Dombås, Bjørner Holager og Lill Stella Høslom, samfunnsengasjert mor.

– De sier det blir for smått, at det da blir et dårlig pedagogisk opplegg og at ingen vil går her. Men dette er en skole som leverer de beste resultatene i Oppland nesten hvert år, sa Fasteraune, til applaus fra de frammøtte.

Ingen skam å snu

Det var mange plakater å se. "Tenk på framtida" var ett budskap. Flere hadde også plakater med bilde av Ap-representant og fylkesordfører Even Aleksander Hagen med et sitat der det sto "Innlandet skla bygges på fellesskap og rettferdighet. Levende bygder og utdanning er viktig", samt en oppfordring om at det er ingen skam å snu.

– Godt politiks lederskap dreier seg om å kunne snu når man skjønner at man har gjort en feil. Det dreier seg om å lytte til sine egne, og å lytte til dem man samarbeider med. Nå viser vi alle hva vi står for, sa Fasteraune.

Holager tok opp det som har blitt uttalt om at man ikke trengser studiespesialisering i stor grad i Oppland.

– Det er ikke bare kunnskapsløst, men det er respektløst når de sier at det ikke er behov for akademikere. De tre årene på videregående har mye å si for vår tilknytning til bygda, og ønsket om å komme tilbake, sa Holager.

Han reagerte på at fylkesordfører Hagen ikke har kommunisert med elevene i denne saken.

– Her går posisjonering foran sunn fornuft og ydmykhet. Hagen har selv sagt at hele innlandet skal bli tatt i bruk. Ord og handling henger ikke sammen, sa Høslom.

Uenig med sine egne

Arbeiderpartirepresentantene Liv Klara Enstad og Marita Lindbom var også tilstede med hver sin plakat med buskapet om at det er ingen skam å snu.

– Vi håper fylkespolitikerne merker seg dette. Fylkesstyret i Oppland Ap er enige om at det fortsatt skal være et tilbud på Dombås, vi har også med oss Ap-gruppene i Nord-og Midt- Gudbrandsdalen, sa Enstad.

Ordfører i Folldal, Hilde Frekmo Tveråen, hadde tatt turen til Dombås for å støtte markeringen.

– Vi har de samme utfordringene i Hedmark. Vi må kjempe for lokalsamfunnet, og tilbudene vi har. Når det er sagt at det skal bo folk i distriktene så må det være tilbud her også, sa folldalsordføreren.

Håper budskapet kommer fram

Snart blir Oppland og Hedmark ett fylke, og for elever bosatt øverst i Folldalen er reiseavstanden til Dombås kortere enn den er til tilsvarende tilbud på Tynset. Tveråen representerer også Arbeiderpartiet, men sier man noen ganger må gå mot egne partifeller når man ikke er enig med den politikken som føres.

Dovreordfører Bengt Fasteraune håper en slik markering viser at det er et sterkt engasjement.

– De prøver å bagatellisere dette ved å si at det dreier seg bare om oppstart av en klasse. Vi vet at det ikke er det dette gjelder. Når 1500 mennesker møter opp for å vise at dette ikke er greit så sier det sitt, sier Fasteraune.