Det har i enkelte miljøer blitt jobbet med lyntog i 15 til 20 år. De siste årene har man opplevd økende diskusjon og engasjement rundt temaet, noe som førte til at Stortinget ba om en utredning som hadde bygging som mål.

Gledelig konklusjon

Det er imidlertid ikke den eneste utredningen om høyhastighetsbaner i Norge. Norsk Bane har, sammen med Deutsche Bahn, også gjennomført en utredning de siste årene. Disse to utredningene avviker en del fra hverandre, blant annet på trasévalg og stasjonsplasseringer, men de er enige på ett punkt: Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge.

Tidligere leder i Senterungdommen, Johannes Rindal, er ikke overrasket over konklusjonen.

- Det er selvsagt veldig gledelig at begge utredningene er positive til lyntog, men det er ikke overraskende. Norge har et stort passasjergrunnlag. Selv om det er lange avstander her i landet, så bor vi nokså kanalisert i byer og langs dalfører. I tillegg reiser vi mye, og alt tilsier at vi kommer til å reise enda mer i tiden fremover, forklarer han.

Gudbrandsdalen best

Utredningene har sett på alternative traseer på strekningen Oslo – Trondheim, der hovedvalget står mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Norsk Banes utredning konkluderer med at det gir best resultater dersom linjen blir ført gjennom Gudbrandsdalen, noe Rindal er helt enig i.

- Gudbrandsdalen er uten tvil det beste alternativet. Her er det både et større passasjergrunnlag, og åpner også for at det kan bygges en bane mellom Dombås og Ålesund, sier han.

Dersom prosjektet settes i gang er det beregnet en byggetid på syv år, samt bygge- og plankostnader på 73 milliarder kroner.