Laila og Ivar Hole ble tipset om lammet sitt som gikk langs vegen på Dalsida onsdag. Lammet var ødelagt i ansiktet, klarte nesten ikke å puste, og måtte avlives.

– Etter det ble flådd, så vi mer. Det var knekte bein og bittskader, forteller Laila, som først trodde det kunne ha vært en løshund som hadde skadet lammet.

I tillegg ble et lam til fra besetningen til Hole funnet med mindre bittskader, men dette har klart seg. En søye fra en annen besetning er funnet drept på Dalsida.

Fellingstillatelse

I følge rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinset, er skadene på lammet og søya antatt ulv.

– Vi er ikke helt sikre, men det er flere ting som tyder på at det er ulv, forteller Steinset.

Etter skaden på lammet og funnet av den døde søyen har Fylkesmannen utstedt skadefellingstillatelse på en ulv i Lesja, fra og med 30. juni, til og med 4. juli.

– Sauene våre holder seg stort sett ved vegen og setrene, så det vil si at ulven må ha vært nære vegen, tror Laila.

Torsdag kveld var det tilsynsrunde, da virket dyrene rolige, forteller Laila.

Fellingslaget klart

På grunn av at det er gamle spor, så er det vanskelig å spore ulven.

– Skadefellingslaget er avhengig av nye spor, men står klare. Jeg vet at de som har beitedyr passer ekstra godt på nå, forteller ordfører i Lesja, Mariann Skotte.