- Vi får håpe dette ikkje er den nye normalen

foto