Årets kantslått langs fylkesveger er i gang - Derfor klippes vegkantene

foto