Fortsett å spre spillglede til barn og unge i Nord-Gudbrandsdalen gjennom hausten