Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

foto