Korona har ført til 240 permitterte i Lesja og Dovre