Lokomotivbrann ved Fokstua - Ikke fare for spredning

foto