foto
Magnus Einbu frå Lesja hamna i rullestol etter at han fekk poliovirus. Foto: Alle foto: Privat

– No veit eg kva for sjukdom eg har - det er poliomyelitt

Polio-epidemien ramma Norge og Lesja hardt for vel 70 år sidan. Også den tida var det forbod mot å møtast.