Skal samle folkemusikken i bygda for å framheve alt det positive