Medisinstudent Fredrik hjelper til på koronasenteret

foto