Medisinstudent Fredrik hjelper til på koronasenteret