Prosjektet blir 800 000 kroner dyrere enn først antatt. 105,9 millioner kroner var beregningen i fjor høst. Etter anbudsåpning blir kostnaden alså nærmere 107 millioner kroner.

Kommunen er likevel fornøyd med å holde seg såpass innenfor rammene. Det kom inn bare to anbud på byggdelen, den andre tilbyderen var 14 millioner kroner dyrere enn den valgte entreprenøren. Det vil også være et noe lavere tilskudd fra Husbanken til prosjektet, enn det som først var antatt. Husbanken stiller med 49,3 millioner kroner. Totalt låneopptak for kommunen blir dermed 57,5 millioner kroner.

Det er O.M Bakken bygg som er innstilt som byggleverandør, Nyvold installasjon som elektro, Rørlegger-Service på rør og URD klima Oppdal på ventilasjon.

Noe til inventar

I den totale byggekostnaden er det også regnet inn to millioner kroner til inventar. Mye av inventaret som er der i dag skal brukes på nytt, men Lesjas formannskap valgte å beholde disse to millionene for å slippe å ta dette tilbake på et senere tidspunkt. Byggestart skal være i løpet av høsten. Innen tilbudsfristen den 23.mai  var det kommet inn 10 anbud.  To på bygg, tre på elektro, to på rør og tre på ventilasjon

– Lesja Høyre vil understreke behovet for stram økonomistyring under hele byggeprosessen og at kommunestyret holdes løpende orientert om fremdrift, ressursbruk og eventuelle avvik, sa Hanne Velure (H) da saken ble behandlet i kommunestyret i Lesja tirsdag.