Reiselivsaktører i Dovre kjenner ikke til problematikken om manglende tilbud om ID-kontroll i Nord-Gudbrandsdal. Furuhaugli Turisthytter bruker Trondheim som kontrollsted for sine utenlandske ansatte. Da med begrunnelse at det er mindre kø og de utenlandske får sett Trondheim. Andre aktører Vigga har vært i kontakt med bruker også Trondheim eller har ikke utenlandske ansatte.

Tok affære

Nord-Gudbrandsdal regionråd sendte mail til Skatteetaten Øst, og forklarte at det har skapt problemer for reiselivsaktører over at det ikke er planlagt ID-kontroll for utenlandsk arbeidskraft på Otta før den 15.mars.

– Det blir pekt på at konsekvensen for de ansatte blir at lønn ikke kan bli utbetalt før sesongen er over, sier daglig leder i regionrådet, Frode Damstuen.

Da Vigga kontaktet Skatteetaten fredag, sa kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela at Skatteetaten vil avholde ID-kontroll den 15. februar på Otta. Ifølge hun ble det bestemt den 14. februar.

Dombås hotell

Dombås hotell bruker bare lokale ansatte, og har derfor ikke kjent på problematikken om manglende tilbud om ID-kontroll i Nord-Gudbrandsdal.

– Det er forholdsvis nytt for oss at vi klarer oss uten utenlandske sesongarbeidere. Det var mer av det 10 til 20 år tilbake. De siste årene har vi klart oss uten, sier hotellsjef Jan Krokedal.

Hotellet har ansatte fra Lesja, Dovre og Sel kommuner. Totalt er det omtrent 20 ansatte før høysesongen og en dobling i høysesongen.

– Det er stort sett lokale ungdommer og studenter som tar det som sommerjobb, forklarer han.

Begrunnelsen for at Dombås hotell bruker lokale ansatte, er fordi de ønsker ansatte med norsk som morsmål.

– Det er mye eldre folk som er gjester hos oss, og de setter pris på at det snakkes dialekt og norsk, sier han.