- Med de planlagte investeringene må en regne med at vann og avløpsavgiften vil øke ytterligere noen år fremover, informerte Tor Ivar Hovhaugholen i formannskapsmøte i Dovre sist uke.

Med nærmere 21 000 kroner årlig i kommunale avgifter har Dovre havnet på toppen av en statistikk som gir en noe tvilsom ære. Den største potten av disse kronene, rundt 16 000, går til vann og avløp. Til sammenligning greier Lom seg med rundt det halve, der er den årlige vann- og avløpsavgiften 8796 kroner.

Få innbyggere per anlegg

- Vann og avløp er selvkostområder, forklarte Tor Ivar Hovhaugholen da disse tallene ble lagt frem for formannskapet.

Det betyr i praksis at gebyrene må dekke utgiftene fullt ut, og Dovre har vært belastet med store renovasjonskostnader de siste årene, og enda står en full rehabilitering av renseanlegget på Hjerkinn for tur.

- Vi har fire anlegg i kommunen, på Dovreskogen, Dovre, Dombås og Hjerkinn. Det blir få innbyggere til å betale på hvert anlegg, noe som er en av grunnene til at avgiftene her er høye, sier Hovhaugholen.

Tjueårsperspektiv

Det meste av lån har en avbetalingstid på 20 år, og blant andre ordfører Bengt Fasteraune (Sp) stilte spørsmål ved om det kunne avhjelpe situasjonen å doble avbetalingstiden.

- Det er mulig, men da vil selvsagt den totale rentekostnaden bli vesentlig større, og folk betaler mer på ”ingenting”, så jeg vet ikke om det er en god løsning, svarte økonomiansvarlig Jon Arve Tøndevoldshagen.

Guri Ruste (Dovrelista) mente det bør være et prinsipp at nedbetalingstiden ikke er så lang at det vil komme nye investeringer før den gamle gjelda er betalt.

- Hvor lang levetid har et slikt anlegg, spurte hun.

- Vi har hatt en stor runde nå, og da er det rundt tjue år siden sist, så sannsynligvis vil det bli en lengre periode uten store investeringer når vi er ferdige på Hjerkinn nå, svarte Hovhaugholen.