Innsenderen ønsker å være anonym, men har sendt oss et bilde av fire komplette bilhjul som lå slengt i grøfta 10-15 meter nord for 7. juni-støtten ved rasteplassen på Hjerkinn.

– I det fine været på fjellet i dag gjorde jeg en stopp på rasteplassen, ved 7. juni-støtten og 150-års-varden for 1814. Alt var perfekt helt til jeg fikk øye på dekkene. Hvem er det som har så «utrolig god plass over snippen» at de tillater seg slik. spør innsenderen seg.

Hjulene kan hentes gratis på stedet de ble levert, da ingen andre hadde bruk for dem. Innsenderen beskriver at det er mye søppel langs E6

– Er det fordi vi er så sløve og giddalause til å ta opp etter oss at vi også skal «nektes adgang» til verneområdene vestover, spør innsenderen.