Midlene skal brukes til bypakke i Ålesund, bedre innfartsveg til Ålesund (Lerstadvegen), krabbefelt på sørsida av Ørskogfjellet, krabbefelt ved Stuguflåten/Rødstøl i Romsdalen, rassikring mellom Dølsteinfonna og Fantebrauta i Romsdalen og ny veg mellom Fladmark, Monge og Marstein.

Laksen må fram

Dette er med Nasjonal transportplan (NTP), som denne måneden skal legges fram for perioden 2018-2029. Den totale summen er på nesten 1000 milliarder kroner.

- Eksportvegen E 136 er vesentlig for Møre og Romsdal, og det er er mange flaskehalser og utfordringer, sa Harald Tom Nesvik (Frp), da de fire samarbeidspartiene holdt pressekonferanse i Ålesund onsdag.

Nesvik sa at det er ingen som har det så travelt som en død laks, og det er viktig at lastebilene får fri bane. Deler av bypakke Ålesund skal finansieres ved bompenger, resten skal finansieres ved statlige midler. Alle tiltakene i Møre og Romsdal skal være en del av den første delen av planperioden. 1,8 milliarder av disse midlene skal gå til Lerstadvegen og bypakke Ålesund.

- Med dette utbedrer vi Eksportvegen, til glede for lastebilnæringen og turismen. Dette er vår åre inn og ut av fylket, sa Nesvik, som hadde med seg Helge Orten (H) og Pål Farstad (V) og Rigmor Andersen Eide (KrF) fra støttepartiene.

Vil til ministeren

61 kilometer av den nesten 177 kilometer lange E136 ligger i Lesja. Ordfører Mariann Skotte (Sp) kjenner ikke til at det kommer midler til tiltak i Lesja. Hun har bedt seg selv til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for å få fortgang i arbeidet med Jora bru. Dette tiltaket skulle egentlig ha kommet i gang høsten 2016, men har blitt utsatt.

- Alle planene er klare. Det er bare midlene som mangler. Dette er et tiltak som må prioriteres, sier Skotte.

Hun vil også spille inn arbeidet med å få fullført gang- og sykkelvegen til fylkesgrensa mot Møre og Romsdal. Her er planleggingen i gang av stekningen Lesjaskog-Bjorli. Ordføreren har stor tro på at de skal komme i mål med dette. Hun ser behovet for utbedringene som nå er tatt med i planen på strekningene i nabofylket, men mener det er mange andre hensyn som må bli tatt.

- Vegen må dimensjoneres for denne bruken. Vi må også huske at det ikke bare er lastebiler langs denne vegen. Vegen er like mye for alle andre, her er det busstransport, myke trafikanter og andre, sier Skotte.