Til nå har Lesjamodellen, et spleiselag mellom grunneiere, stat og kommune, bygget 28,1 kilometer med gangvei. I tillegg har Statens Vegvesen selv bygget 8,2 kilometer med gangvei.

De to siste parsellene, fra Lesjaskog-Bjorli og Bjorli-Stuguflotten er ikke påbegynt, og i forrige formannskapsmøte viste økonomiplanen for de fire neste årene at det ikke var satt av midler til dette på investeringsbudsjettet.

300 underskrifter

De tre initiativtagerne, Aud Bjorli, Aud Einbu og Hilde Anne Bakken, har denne uken samlet underskrifter. Einbu vil overlevere underskriftene på kommunestyremøtet torsdag, for å minne politikerne på lovnaden om sykkelvei langs hele Lesja.

– Hele kommunen ble lovt sykkelvei innen 2013. Nå er vi i 2014, og gang- og sykkelveien Lesjaskog-Bjorli skulle vært ferdig for et år siden, står det i underskriftskampanjen.

Listene er lagt ut på butikker på Lesjaskog og Bjorli, samt at de tre har gått dør til dør for å samle underskrifter. Interessen er stor, også blant hytteeiere. De har som mål om å samle minst 300 underskrifter.

– Går ikke tur

I kampanjen beskriver de at manglende gangvei er en trussel mot livskvalitet, bomiljø, liv og helse. De beskriver mange farlige veikryss, noe en nyinnflyttet bjorliver kan bekrefte.

– Da vi bodde på Vinstra gikk vi mer turer i nærområdet. Vi har kjempefin gangavstand til sentrum, men må ta bilen fatt uansett. Vinterstid er vi innesperret, og må kjøre ut for å gå en tur, sier Kristin Stigen.

Hun og samboeren Harald Nystuen har tatt over hjemgården hans nord for Bjorli sentrum. Sammen har de to barn, og Stigen mener at en gangvei er positivt for bygda. Nystuen er grunneier, og forteller at alle grunneiere vest for Bøvra har gitt fra seg grunn til bygging av gangvei for ett år siden.

– Vi sendte inn til kommunen uoppfordret, men har ikke fått noe svar, sier Nystuen.

Vil ha svar

Arkeologiske undersøkelser og sjakting er nå gjennomført mellom Lesjaskog og Bjorli. I 2015 står nytt vann- og avløpsanlegg på trappene mellom Bjorli og Lesjaskog.

I vår fikk grunneiere et brev fra kommunen med, ifølge Aud Einbu, et dårlig kart, hvor kommunen ba grunneier til å avgi grunn til vann- og kloakkanlegg og gangvei.

Alle grunneiere er positive til å avgi grunn, men savner mer detaljerte planer. Flere grunneiere mellom Lesjaskog og Bjorli etterlyser svar på henvendelse til kommunen.

Kun utkast

Driftsleder ved forvaltning og utvikling, Johan Lyftingsmo, forklarer at arbeidet med en mer detaljert plan for vann og avløp startes på nyåret.

– I dag er det kun et utkast. Alle veier fører frem, men vi må finne den beste veien, sier han.

Vann- og avløp er et selvkostprosjekt, og går ikke utover midler fra andre investeringer. Her kreves det kun tillatelse fra grunneier å legge anlegget over tomta, det blir ikke synlige inngrep etter det har grodd igjen.

Lyftingsmo vil ikke si noe om varianten med gang- og sykkelvei i sammenheng med VA-anlegget, men forklarer at de ikke er avhengige av gang- og sykkelveien for å lage VA-anlegg.

– Når vi har detaljene klare vil vi ha et møte med grunneiere på nyåret, sier han.

Vigga følger saken