Å skulle spare inn 25 årsverk i en forholdsvis liten kommune er ikke lett, og det gjøres heller ikke uten kritikk og debatt. I Sel kommune har administrasjonen og avdelingslederne hatt en stri tørn i over et år med å finne løsninger for å spare inn så mange årsverk uten oppsigelser. Hittil har de klart det, og det er administrasjonssjef Sjur Mykletuns klare mål at de også skal klare den siste etappen uten at noen av de ansatte mister jobben.

Å kutte i staben med 25 årsverk vil aldri kunne gjøres uten kritikk, debatt og sterke følelser. Mange berøres og mange har meninger. Det er viktig at disse meningene kommer til uttrykk. Slike saker trenger en debatt. Samtidig bedyrer administrasjonen at dette er en jobb de ikke gjør med lett hjerte. De sier selv at alle de ansatte er like verdifulle, og alle gjør en like viktig jobb for kommunen. Dette er en situasjon alle involverte gjerne skulle vært foruten.

Arbeidet har tatt tid, og det kreves mye tid for å gjennomføre slike kutt. I en sak med så mange involverte, kan det ikke tas kjappe beslutninger. Spesielt hardt er det for de ansatte som blir direkte berørt, men det går også utover de ansattes nærmeste familier og ikke minst brukerne av de ulike tjenestene som blir berørt. Administrasjonssjefen roser organisasjonen for det arbeidet som har blitt gjennomført, og administrasjonen har også fått ros fra flere politikere for at de har opptrådt ryddig og uten særlig mye støy.

Fortsatt gjenstår kutt på rundt fem årsverk før Sel kommune er i havn med innsparingene. Forhåpentligvis kan siste del av prosessen også utføres uten oppsigelser og uten alt for store konsekvenser for de berørte.