Lesjingene speider mot vest i kampen for ambulanse i kommunen.

12 mil er det mellom ambulansestasjonene på Dombås og i Isfjorden i Rauma. Nå ønsker Lesja samarbeid med Møre og Romsdal for å kunne sikre en god akuttberedskap for innbyggere og turister, og som beredskap for sterkt trafikkerte E136. Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) besøkte forrige uke Lesja, for å få en orientering om hvordan akuttberedskapen er lengst nord i Lesja. Etter et års prøveperiode ble ambulansen flyttet fra Lesjaskog til Dombås.

Responstid som gjelder

- Det er responstid som gjelder, vi må få samme krav der som ved utrykning ved brann. Kompetanseøkning og trening for de prehospitale tjenestene, men det hjelper ikke hvis responstiden blir for lang og bilen ikke er på plass. Bilen må være her. Bjorli er en hyttedestinasjon, der det er mange mennesker store deler av året. Når vi har regionale løsninger på legevakt, blir kravene til amublansetjenesten enda viktigere. Vi vil ha samarbeid med Møre og Romsdal og Rauma. Molde sykehus ligger 11 mil fra Bjorli, til Lillehammer er det 22 mil, sier regionrådsleder og Dovre-ordfører, Bengt Fasteraune (Sp).

Store deler av året er det flere hyttefolk bare på Bjorli enn Lesjas snaue 2200 innbyggere tilsammen. Romsdalen fra Åndalsnes og opp til fylkesgrensa blir også en slags blindsone for akuttjenestene i Rauma. Derfor mener lokalpolitikerene at det er gode forutsetninger for nytenking og samarbeid over grensene, for å finne en løsning på Lesjas akuttberedskap.

- Helseforetak og fylkesgrenser må ikke være sperre for gode løsninger som øker tryggheten til folk,sa Fasteraune

Ikke naturlig

I dag har brannvesenet krav til responstid. Dette må på plass også når det gjelder ambulanse, mener Lesjapolitikerne. Slik det er i dag, er det ofte brannmannskapene som kommer først til stedet når det er en ulykke. Lesja og Dovre brannvesen har gjennom kursing blitt «First Responders».

- Denne kursingen gjør oss mer robuste, en dette skal være et supplement. Ikke en erstatning for ambulansen, sier Tronn Myren, Sp-leder i Lesja og brannmann ved Lesjaskog brannstasjon.

-Ved debriefing etter ulykke har det hendt at vi har sagt «Det var bra det ikke var så alvorlig, hva skulle vi gjort da, når vi sto her alene?»

Brannvesenet i Lesja og Dovre har allerede samarbeid med Rauma.

- Fylkesgrensa er ingen naturlig geografisk grense, poengterer Einar Utgaard (Sp)

Dette er en sak som er like viktig for hele landet, mener politkerne.

Kan skje raskt

Lesja kommune hører inn under helseforetaket Helse Sør-Øst, Møre og Romsdal under Helse Midt-Norge.

- Det gjelder å få på plass en ambulanse vest i Lesja, og få en god ordning med bakvakt og legevaktordning. Vi må få krav til responstid. Dette må vi ta opp med kommunalministeren, sa Odnes, som gjerne ville ta initiativ til et slikt møte, der han vil ha med seg representanter fra Lesja og Nord-Gudbrandsdalen.

- Dette må bli ordnet i forhold til helseforetakene. Pasientene kommer før organiseringen. Dette må ikke hindre sikkerhet og trygghet, sier Odnes, som mener at et slikt samarbeid raskt burde komme på plass.

Ambulanse først

- Fjellregionen krever et sykehus, alt vi ber om er en ambulanse. Folk som bor her i distriket har også krav på like gode tjenester, sier Mariann Skotte (Sp), og leder i Aksjonsgruppa for å bevare ambulansen vest i Lesja. Hun poengerte at luftambulansen på Dombås ikke kan bli sett på som en del av den faste akuttberedskapen i Lesja, da den dekker et mye større område og i tillegg er svært avvhengig av været.

- Vi må huske at det er ambulansepersonellet som ofte tilkaller luftambulansen. Og da er blir responstiden lang, supplerte Christin Aarnes (Sp), tidligere kommunelege i Lesja.

Om plasseringen av et nytt sykehus blir på Lillehammer, Biri eller Moelv, mener Fasteraune ikke har stor betydning for folket nord i Gudbrandsdalen, om akuttjenestene er på plass.

I Sps handlingsprogram for inneværende periode er et av målene at at tiden fra man trenger hjelp til man er under kyndig behandling skal reduseres. Fasteraune innrømmer at det målet er nådd, men mener de med den nye handlingsplanen har bedre forutsetninger for å nå dette målet.

- Vi stiller der krav om en geografisk definert responstid, sier regionrådslederen.

Foto: Lokalavisa Vigga