Høringsforslaget ble sendt ut under forrige regjering, og er ikke ferdig behandlet ennå. I dag er det opp til kommunene hvordan de vil avdekke og reagere på brudd på alkoholloven. Helsemyndighetene mener at overskjenking og skjenking av mindreårige ikke fører til mange nok reaksjoner slik loven praktiseres nå. I sitt høringsforslag skisserer Helsedirektoratet derfor et prikkbelastningssystem. Ulike prikktildelingssystemer har allerede vært testet ut i 27 kommuner, med gode resultater, men nå foreslås det et felles system for hele landet.

Økt kompetanse

Ruskoordinator Helge de Presno var invitert for å beskrive den interkommunale ruspolitiske handlingsplanen 2013-2016 i kommunestyremøtet i Dovre mandag. Han har utarbeidet den politiske handlingsplanen, gjennom 6K Helse. Planen er en videreføring av den ruspolitiske handlingsplanen for 2006-08, som Dovre kommune har rullert videre, som eneste kommune.

– Det er viktig med kompetanseheving i regionen, og å etablere en felles salgs- og skjenkepolitikk mellom kommunene, mener de Presno.

Høringsforslaget innebærer at et skjenkested får bevillingen inndratt i minst en uke hvis det har fått åtte prikker i løpet av tre år. Det tildeles automatisk åtte prikker ved skjenking til mindreårige, fire prikker ved skjenking til åpenbart påvirkede, fire prikker for overtredelser av tidsbestemmelsene og to prikker for konsum av medbrakt alkohol.

I retningslinjene i den interkommunale planen, er prikkbelastningen skissert.

– Mye rus

Lesja har tidligere vedtatt å ikke bli med på den interkommunale handlingsplanen.

– Lesja vil jobbe selv, de har nok ikke gode erfaringer med den forrige planen, sa de Presno.

– Det er viktig å gi denne planen et ansikt. Jeg kan bekrefte at det er mye rus i Dovre, ikke bare blant unge, men også blant voksne. Det har ikke skjedd mye de siste ti årene, mente Øyvind Frich (Ap).

Vanskelig å fange opp alle

Knut Nytun (Sp) stilte spørsmål om det var utfordrende å gripe inn hos personer med rusproblemer.

– Stemmer det at det er få lovhjemler og muligheter til å gripe inn hos personer eller familier med problem, spurte han.

De Presno bekreftet at det på nasjonalt plan er lite samstemt plan for oppfølging av personer med rusproblem.

– Det er et problem, og en stor utfordring. Vi savner verktøy for å gripe inn, og ønsker et bedre system for å ta tak i situasjonen når noen kommer med et problem, sa de Presno.

Han tror det vil være vanskelig å fange opp alle, men poengterte viktigheten av å få spredd informasjon og etablere forståelse.

– Vi må begynne et sted, og må begynne med et system så noen får hjelp, sa han.

Mørketall

Guri Ruste (uavh) lurte på om det var store mørketall. Ifølge handlingsplanen finnes det ingen oversikt over bruk av rusmidler i Nord-Gudbrandsdalen.

– Levekårsundersøkelsene som er gjort i kommunene gir en oversikt. Vi savner tall fra den yngre befolkningen, altså skoleelever og ungdom. Vi har ikke tall fra denne gruppen, sa de Presno.

Han understreket viktigheten av forebyggende arbeid. Hovedmålet til planen er å samordne rusrelatert arbeid, og de Presno ønsket at kommunene samlet seg rundt et felles bevillingskontor.

Planen har vært til behandling både i Formannskapet og i oppvekst- kultur og omsorgsstyret. Den ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet mandag.

Ruskoordinator i Nord-Gudbrandsdalen, Helge de Presno, mener forebyggende arbeid er et av flere viktige tiltak mot rusmisbruk. Foto: Lokalavisa Vigga
Blir høringsforslaget vedtatt på Stortinget, kan det bli innført prikkbelastningssystem for skjenkesteder. (Illustrasjonsfoto) Foto: Lokalavisa Vigga