Det er spennende tider i Grimsdalen nå. Arkeologer jobber på spreng og håper å avdekke flere overraskende nyheter.

Sist lørdag ble det arrangert åpen dag i forbindelse med det arbeidet som pågår. Forskningsprosjektet DYLAN (Forvaltning av dynamiske landskaper) er i gang med nye undersøkelser av kulturminner, bygningsmiljø og naturmiljø i Grimsdalen. Målet er å se på hvordan landskaper i landskapsverneområder som Grimsdalen bør forvaltes.

Feltarbeidet har pågått fra 5.juni og avsluttes den 16.juli. Det er både arkeologer og forskere fra flere fagområder som er i full sving.

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga