Tispa ble observert på vestsida i Dovre, i området mellom Kroksetra og Ulekleivssetrene. Jervefølget var på rundt 500 meters hold, men kom mot turgåeren. Tispa stoppet cirka 150 meter fra turgåeren, som da gikk raskt ned mot tregrensa.

– Det var ikke en eneste sau i fjellet, noe jeg syns var rart siden det var mye grønt beite. Jeg er hundre prosent sikker på at det var jerv, jeg har sett jerv før, forklarer turgåeren til Vigga.

Tiltro til observasjonen

Fjelloppsyn i Dovre kommune, Asgeir Myhrmoen, var raskt på stedet der observasjonen var gjort. Han gikk fra Hardeggsetrene og innover mot Langhøe, men kunne ikke se jervene.

– Vi har stor tiltro til observasjonen fra turgåeren. Jeg hadde ikke tro på at jeg kom til å se jervene, men dette er et område vi vil følge med på fremover, forteller Myhrmoen.

Landbrukskontoret i kommunene og beitelagene i området er varslet. Tispa og valpene kan bevege seg over store avstander, men de kan også holde seg i området.

– Det var ikke urolig i saueflokkene, og det var ikke sau innover fjellet, sier han.

Ikke bekreftet yngling

I vinter ble det funnet hi i Jønndalen, men det var ikke mulig å komme så nærme hiet at det kunne bekreftes yngling der.

– Det ble forsøkt da det var barmark, men det er så bratt der hiet ligger, at det er vanskelig å komme til. Vi er nokså sikre på at det var yngling der, men har ikke fått bekreftet det hundre prosent. Derfor var det en utrolig viktig observasjon turgåeren gjorde onsdag, forklarer Myhrmoen.

Observasjonene fra onsdag blir sendt til Statens Naturoppsyn, og videre til Miljødirektoratet. De tar en helhetlig vurdering om observasjonene i vinter og denne uken er gode nok for å bekrefte at det er ynglinger i dette området, som er innenfor jerveområdet.

– God dialog

Landbruksrådgiver i Lesja kommune, Ellen Sørumgård Syse, tror ikke det blir vurdert å søke om fellingstillatelse på grunnlag av denne observasjonen. Det er ikke meldt om tap eller skade på grunn av jerv enda i år, kun to lam som er tatt av kongeørn på Dovre.

– Ordførerne i kommunene var i en god dialog med klima- og miljøminister Tine Sundtoft forrige uke, som er veldig positivt. Jeg håper at hvis det skulle skje noe, så må vi ikke kjempe voldsomt for en fellingstillatelse, sier Sørumgård Syse.

Åtte ynglinger

I Oppland er det registrert åtte ynglinger, hvor fem av disse er innenfor kommunegrensene i Lesja og Dovre. Det er et bestandsmål på fire årlige ynglinger av jerv i Oppland. Den ene ynglingen er registrert i Dovre i Grimsdalen, der ble to valper tatt ut i vinter og tispa er igjen. I tillegg er det tre ynglinger i Lesja, og en i Lesja/Lom. Observasjonen på vestsida onsdag er ikke regnet som en av de registrerte ynglingene.

– Beitebrukerne er inneforstått med at det må være et visst antall rovdyr i området, som medfører noe tap av sauer. Men med de dimensjonene av tap det var i fjor, så er det nå en stor bestand av jerv i mine øyner. Jeg veldig spent på kommende beitesesong, sier Syse Sørumgård.

Det er satt i gang ekstra tilsyn på vestsida. Dovre kommune har fått midler fra Fylkesmannen i Oppland til forebyggende tiltak mot rovdyrskader, som blant annet benyttes til ekstra tilsyn. Også Lesja har fått midler til slike tiltak, som disponeres av beitesamlagene.