Prisen ble delt ut under Digitaliseringskonferansen for kommunesektoren i Stavanger denne uken. IKT-leder Petter Kolstad ferierer, og økonomisjef Tore Løkkeberg mottok prisen.

Oppland oppnådde 377 poeng av totalt 500, og havnet på en 10. plass nasjonalt.

Fremhevet Dovre

KS fremhever Dovre kommune, som kom på andreplass og fikk 372 poeng.

– Dovre er god på strategi- og planarbeid, og har jobbet mye med digital kompetanse i organisasjonen. Kommunen har fortsatt utfordringer innenfor bruka IKT i utdanning og tekniske sektor, opplyser KS i en pressemelding.

Den beste kommunen har 84 prosent måloppnåelse, mens kommunen med laveste score har fått bare 18,5 prosent. Fylkeskommunene varierer mellom 41 prosent og 75 prosent måloppnåelse.

- Å bli tildelt årets pris betyr mye for oss. Prisen er til inspirasjon til å ta fatt på videre utvikling av digitale tjenester til nytte og glede for innbyggere og brukere av våre tjenester, sa Løkkeberg under prisoverrekkelsen.

Strategi og ildsjeler

I Oppland fylkeskommune jobbes det langsiktig etter en vedtatt digitaliseringsstrategi for IKT, og Løkkeberg skrøt av de ansatte. Det er ikke første gang Oppland fylkeskommune blir tildelt eKommuneprisen, de mottok den både i 2006 og 2011. Prisen er blitt delt ut av KS siden 2006.

Juryen sa følgende om Oppland i sin begrunnelse:

“Vinneren har vært gode til å ta i bruk sosial medier der de har egen strategi og handlingsplan. De skårer høyt på området IKT i utdanningen og på bruk av elektronisk arkiv. De har fortsatt litt igjen på digital dialog med innbyggerne og bruk av IKT innenfor arbeid med endringsprosesser og gevinstrealisering.”

Telemark og Akershus fylkeskommuner var nominert til prisen for beste fylkeskommune sammen med Oppland. Øvrige vinnere var Austrheim (små kommuner), Lyngdal (små kommuner) og Bergen (store kommuner).

Økonomisjef Tore Løkkeberg (bilde) tok i mot prisen på vegne av Oppland fylkeskommune. Telemark og Akershus fylkeskommuner var også nominert til prisen for beste fylkeskommune kommuner. Foto: Lokalavisa Vigga