I ein mail frå Lesja kommune heiter det at Flittie vil få ny arbeidsavtale og ein ny frist til 04. mars. Dei kan difor ikkje stadfestta om han tek stillinga eller ei, før neste veke.

- Flittie har ei solid økonomisk utdanning, med mastergrad innan revisjon og rekneskap, og tilfredsstiller krav som er stilt for å bli statsautorisert revisor. I tillegg har han mange års relevant erfaring innan økonomiarbeid, seier kontorsjef for økonomi og personal i Lesja, Liv Eva Gråsletten.

Vigga har så langt ikkje lukkast i å få tak i Tronn Flittie sjølv.

Det var fire søkjarar til stillinga. På dei neste plassane  i innstillinga, følgjer:

Willy Sægrov, Bergen

Håvard Gangsås, Lesja