Lesja kommune må gi et ja i kommunestyret sitt den 25. september, før stasjonen kan bli en realitet. Hvilken tilbyder som får anbudet, og hva kostnaden blir, er ennå unntatt offentlighet, til Lesja har gjort et vedtak.

Vedtaket ble gjort over en time på overtid i lukket møte, etter ett gruppemøte og tre avstemninger. Både Høyre og Guri Ruste kom med nye forslag til rådmannens innstilling, som var å bevilge penger til et nybygg på cirka 600 kvadratmeter. Dovre og Lesja kommuner skal dele likt på investeringen.

Det opprinnelige forslaget ble banket til slutt, med en endring. Innenfor kontraktforhandlingene ble det vedtatt et tillegg om å spare inn enda mer, noe som kan gå på bekostning av arealet.

- Ny hverdag

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen var glad for vedtaket i Dovre.

- Det er duket for mye spennende innenfor vedtaket som er gjort, og det blir en ny hverdag for beredskapsmannskapene i kommunene, sa Tøndevoldshagen.

Ordfører Bengt Fasteraune (Sp) og Tøndevoldshagen kunne bekrefte at det blir et sambruk av bygget, med andre instanser. Detaljene er ikke avklart enda.

- Målet er at det skal bli et levende bygg for beredskap. Det skal gi flere aktører en helhet på sikt, sa Tøndevoldshagen, som mener Dombås har stort potensiale for å bli et regionalt beredskapssenter.

- Regionalt ansvar

- Dette har jeg brent for i mange år. Vi i Lesja og Dovre har hele tiden vært tydelige på hva vi forventer av andre når det gjelder beredskap, og da må vi først kunne huse våre egne. Vi tar nå vårt regionale ansvar, og jeg tror vi får til et regionsenter for beredskap etterhvert, sa Fasteraune etter møtet.

Fasteraune mener det ikke hadde vært sak å finne garasje for brannbilene, men det er et poeng at de frivillige og ansatte i brannvesenet skal ha et eget lokale.

- Er det noen som har en tøff jobb, så er det dem. Det er viktig at de føler et felleskap, mente Fasteraune, som også poengterte respekten han har for politikerne som tar investeringsavgjørelser samtidig som det skal spares i kommunen.