Mattilsynet var på befaring i området forrige fredag, i nærheten Bråtåløkken, Lesjaleira. Mattilsynet ba dermed kommunen om å dra ut på befaring selv, og følge opp saken med tanke på forurensing i området ned mot Lågen.

Fant flere kadaver og rester av grisFungerende forvaltning- og utviklingssjef Trond Stensby og plan- og miljørådgiver Marit Svanborg i Lesja kommune dro dermed ut på befaring samme dag meldingen fra Mattilsynet ble mottatt.

I befaringsnotatet nevnes det at det kunne kjennes en gradvis sterkere eim og lukt av råttenhet da de nærmet seg enden av jordet på Bråtåløkken. Representantene fra kommunen merket først en flishaug med fluer rundt, før de merket den store purka som lå død og oppblåst, uten å ha blitt tildekt.

Kadaveret ble beskrevet som ferskt, da det var for det meste helt og oppblåst, og lite påspist av fugler. Det nevnes også en sterk lukt fra flishaugen, som representantene lot være å grave i. Alle observasjoner ble gjort uten å berøre noe på stedet, og alt lå i fred idet de to forlot stedet.

Det ble også funnet en større mengde kadaver og skjelett av griser, både voksne purker og grisunger, som lå delvis tildekt av kvist og delvis åpent i terrenget. Grisungene anslås å være av denne våren og sommerens alder, på omtrent 1-3 måneder.

Omtrent 10-15 voksne kadaver, og minst 20 små grisekadaver ble telt opp i området.

Mattilsynet har ikke gitt tillatelse til å bruke området til dumping eller nedgraving av kadaver. Mengden og variasjonen viser likevel til at området har blitt brukt til nettopp dette over lengre tid.

Mottok bekymringsmeldingI slutten av mai mottok kommunen en anonym melding om kadaver like nedenfor fjøset i området, som meldte om en sterk, råtten lukt fra området.

Landbrukskontoret tok dermed kontakt med driver av gården i forbindelse med området. Landbrukskontoret sa ja til at bonden fikk tømme jord over purka for å dempe lukten frem mot neste kadaverhenting.

Gårdbrukeren fortalte at han hadde meldt inn purka til kadaverbilen, som ikke hadde kommet. Kommunen fant ut i etterkant at bilen hadde vært i Lesja den samme uken, hvor den hadde flere oppdrag. Han ville derfor sørge for at purka ikke ble liggende og lukte sterkt.

Saken ble fulgt opp i Skjåkmøtet den 22. juni med spørsmål til Mattilsynet om regler for husdyrkadaver.

Møte i kommunehusetLesja kommune forsøkte å kontakte hjemmelshaver for området, uten hell. En beskjed ble lagt igjen på telefonsvarer og via SMS, der kommunen varslet om kadaverdumpingen og inviterte vedkommende til å være med på befaring.

Dagen etter fikk kommunen kontakt med grunneier, som avtalte å møte i Lesja kommunehus samme dag.

Der ble det orientert om telefonsamtale med gårdbrukeren, som etter konsultasjon med Mats Heidsve fra landbrukskontoret, hadde mellomlagret purka i området, men hadde glemt av saken. Han har nå gravd ned kadaverene som lå på plassen. Bonden opplyste også om at det dør smågris i forbindelse med driften, som han har fått kritikk av å levere med kadaverbilen da dette var "misbruk av ordningen".

Grunneier la fram at kadaver hadde frosset fast i traktorskuffa i vinter, og derfor ikke blitt levert. De nevner også at det vil ordnes med kadaverkasse på gården, og var lei seg for at det ble dumpet kadaver og ikke levert med kadaverbilen.

Aase Vigerust og Knut Romsås Breden fra Mattilsynet informerte om at det var lov å grave ned foster og speddyr, så lenge det ikke forårsaker forurensning. De anbefalte også å strø kalk eller hydratkalk over kadaverene før nedgraving for å hindre spredning av smitte. Mattilsynet vil besøke bruket neste uke for å se i fjøset, og snakke med grunneier eller ansvarlig driver på gården.

Kommunen vedtok et formelt vedtak om opprydding i området, med nedgraving av alt ufarlig avfall på avtalt plass med strøing av kalk på kadavere før nedgraving, og der kadavere lå. Kommunen ser alvorlig på saken, og ønsker ikke at dette skal være en framtidig dumpeplass for kadaver, og kommer til å følge med.

- Det er svært uheldig at det blir dumpet kadaver i naturen og kulturlandskapet, da det finnes gode løsninger for dette, forteller Stensby i en kommentar til Vigga.

– Vi er lei oss og beklager dette sterkt. Dette har blitt ryddet opp i nå, og det skal ikke skje igjen, sier eieren av garden til Vigga.