-Vi går nå i gang med den tolvte ryddesesongen på Hjerkinn. I tillegg til syv ryddeuker med militær manngard, starter nå arbeidet med å fjerne veiene i skytefeltet, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Det blir et omfattende arbeid med stor aktivitet i årets feltsesong på Hjerkinn.

– I løpet av 2017 regner vi med å ferdigstille at hele skytefeltet er avsøkt to ganger. Mye av feltet vil innen utgangen av 2020 være avsøkt tre ganger, utdyper Skovli Henriksen.

Også i år blir det ferdselsrestriksjoner knyttet til arbeidet i det tidligere skytefeltet. Gjennom sommeren og høsten vil veien inn til HFK-sletta, alle veier og plasser tilknyttet Haukbergetanleggene og store deler av Lille Ringveg bli tilbakeført til naturen.

-Vi har planlagt dette arbeidet lenge, og ser frem til å begynne. Det er en viktig milepæl for oss når vi nå «tar hull» på veiene. Tidligere testforsøk på fjerning av vei har gitt meget gode resultater, sier han videre. Trafikken på Snøheimvegen reguleres gjennom betjent vaktpost i de periodene da veien må stenges på grunn av eksplosivrydding. Når veien stenges, gjelder dette også for gående og syklende.

-Dette blir en hektisk sesong, men som vil bringe oss enda nærmere målet om at det gamle skytefeltet skal tilbake til naturen, avslutter han.