Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sin hjemmeside.

Varslingsprøven 10. januar gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon".

Samtidig sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. Tilsvarende test ble gjort i juni 2023.

– Mange har hørt om eller allerede opplevd å få et nødvarsel tidligere. Snakk likevel med barn, eldre og andre rundt deg på forhånd, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, oppfordrer Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker vil også vise nødvarsler.

– Mange av dem som ikke fikk Nødvarsel sist hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta Nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, oppfordrer Aarsæther.

Dersom du ikke ønsker å motta varselet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15 onsdag 10. januar.

Hensikten med testen er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Hensikten er å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.