Dette utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,9 prosent.

– Andelen arbeidssøkere har dermed holdt seg stabilt lav i årets fire første måneder, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Ved utgangen av april var det 3 079 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 675, som tilsvarer 2,0prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 437 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Andelen helt ledige og andelen delvis ledige er dermed uendret siden utgangen av mars.

For Dovre sin del var det registrert 12 helt arbeidsledige i utgangen av april. Dette tilsvarer én prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Antall delvis ledige var åtte.

I Lesja var antallet helt ledige eller delvis ledige for lav til å regnes med i statistikken.

Folldal hadde laveste arbeidsledighet i Innlandet ved utgangen av april, med 0,1 prosent.