– Arbeidet for et godt oppvekstmiljø må utføres kontinuerlig