Turistparken Dovrefjell: - Det er førebels ikkje ferdselsrestriksjonar