Det er ventet 40-60 mm på 24 timer, og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Nedbørens mengde og plassering er noe usikker, og skredfaren ventes å bli størst i dalstrøkene som får mest nedbør.

– Områdene som ble rammet av ekstremværet Hans, kan være ekstra sårbare, opplyser Meteorologisk Institutt.

I Dovre er det ventet 20 millimeter nedbør i løpet av hele torsdag, mens det i Lesja er ventet 16 millimeter, ifølge yr.no.