– Reiselivet er viktig for Norge. Det er en fremtidsnæring som gir arbeid til over 180.000 personer og bidrar til eksportinntekter, utvikling og spennende opplevelser. Regjeringen har store ambisjoner for reiselivsnæringen. Målet er at Norge skal bli verdens fremste bærekraftige reisemål, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Reiselivsbransjen tok et hardt slag under koronapandemien, men turistene strømmer nå tilbake til Norge.

Klima stadig viktigere

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor kom flere utenlandske turister til Norge enn noen gang tidligere. Turistene er også mer opptatt av bærekraft enn før. En undersøkelse fra Innovasjon Norge viser at fire av ti tok hensyn til natur og klima da de planla sommerferien i Norge.

– Det er spennende nyheter og et signal om at vi må utvikle produkter og tjenester som møter forventningene til miljøbevisste turister, sier Vestre.

Regjeringen vil derfor utvikle næringen på en måte som er bærekraftig for både lokale og reisende ved hjelp av 43 tiltak rettet mot tre forskjellige innsatsområder.

Tre hovedområder

Vestre har tre såkalte innsatsområder i planen for å gjøre reiselivsbransjen bedre og klar for fremtiden.

* Å utvikle lønnsomme produkter og et mer attraktivt reiselivstilbud i Norge.

* Å utvikle norske reisemål i en mer bærekraftig retning.

* Å utvikle det internasjonale markedsarbeidet på en strategisk måte, i tråd med våre ambisjoner for norsk reiseliv.

Heve sikkerheten

Ett av tiltakene som det jobbes med, er å få på plass en godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.

– Guidene er ofte turistenes første møte med våre prominente fjell og majestetiske fjorder. En nasjonal godkjenningsordning vil kunne bidra til å heve kvaliteten på opplevelsene, samtidig som vi øker sikkerheten og styrker profesjonaliteten i yrket, sier Vestre.

Regjeringen vil også innføre miljøkrav for turistskip og ferger i verdensarvfjordene, samt forbud mot visse utslipp og forslag om nullutslipp fra 2026.

Vestre sier at arbeidet med å løfte reiselivsbransjen skjer i tett samarbeid med næringslivet. Blant annet har Innovasjon Norge fått i oppdrag å lede innsatsen for å markedsføre Norge som reisemål ute i verden.