– Når vi ikkje har nærbutikk, må vi på basar for å møte bygdefolk