Konsernstyret i Tine har vedtatt at driften ved anlegget i Lom og Skjåk skal videreføres, men i et mindre omfang.

Produksjonen av den velkjente osten vil dermed fortsette ved de to fabrikkene, som er de siste fabrikkene i Gudbrandsdalen som produserer osten.

Mesteparten av produksjonen av osten foregår allerede utenfor dalen.

I september sendte ordførerne i dalens kommuner et brev der de oppfordret Tine til å bevare produksjonen i Gudbrandsdalen.

«Gudbrandsdalsosten blir bare en brunost. Uten identitet, tradisjoner, verdi, historie og kultur vil merkevaren Gudbrandsdalsost forvitre og miste sin troverdighet. For merkevaren har en viktig verdi, ikke bare for oss i Gudbrandsdalen, men også for Tine som konsern», skrev de blant annet i brevet.

Gudbrandsdalsost omtales gjerne som «den originale brunosten» og har en historie helt tilbake til 1863.