– Ikkje aktuelt for kommunen å gje tomta vederlagsfritt til ein privat aktør