Kommunen sa nei til garasjepåbygg: – Dette kan skape presedens