Idrettslag i Lesja og Dovre får utbetalt nesten 400 000 kroner