Lesja løyver 200 000 kroner til auka uttak av jerv