Rune, Kjell og Olav ryddar rundt gamle Dovre skole: - Det gjerast som førebuing