112 personer legger sommerferien til Hjerleid i år